دوستی واقعی

شادی کن،مردمان به دنبالت می آیند

غمگین شو،آنها به توپشت می کنند

آنها همه ی خوشی های تورا می طلبند

اما از اندوه توهیچ نمی خواهند

خوشحال باشی، دوستانت بی شمارند

مغموم شوی،همه را از دست خواهی داد

هیچ کدامشان از نوشیدن شهد زندگی با تو سر باز نمی زنند

وتنهایت می گذارند، برای نوشیدن زهر آن

                                              ویلر ویلکاکس

 

 

/ 1 نظر / 21 بازدید
معلم عاشق

عزیزم شما هر طوری باشی ما دوستت داریم[قلب] ایشالا همیشه شاد باشی