...

اگر چیزی را با گوش هایت نشنیدی و با چشم هایت ندیدی آن را با ذهن کوچکت ابداع نکن و با دهان بزرگت به اشتراک نگذار...

/ 1 نظر / 20 بازدید
بی آرزو چه میکنی ای دوست

[متفکر][متفکر][گل][گل][گل]